Uppdatering av Fedora Core 6

När jag loggade in hade uppdateringshanteraren 219 paket den ville uppdatera. När jag tryckte på bubblan vid notifieringsytan så startade ett program som liknar Ubuntus uppdaterare väldigt mycket. Enda skillnaden är att denna tar väldigt lång tid på sig. Den tog ca 10 min på sig att komma fram till vad som skulle uppdateras och det tar minst lika lång tid att lösa alla beroenden inför uppdateringen, jag börjar längta lite till apts underbara värld.Uppgraderingshanteraren verkar gå in i någonslags egen värld. Får försöka genom terminalen.

$ su -
# yum upgrade

När jag kommer så här långt klagar den på att yum redan går och jag avslutar uppgraderingshanteraren i notifieringsfältet. File /var/run/yum.pid finns fortfarande så jag tar helt enkelt bort den manuellt för att kunna gå vidare.

Nu kör jag uppgraderingen manuellt igenom och denna gången verkar det gå bättre. Men långsamt, måste hitta en snabbare spegel!

Nu har jag lagt till en lokal fil för speglar med chalmers-spegeln enligt:

http://fedorasolved.org/post-install-solutions/yum-local-mirror-list

[magnus@localhost ~]$ less /etc/yum.repos.d/local-core.mirror
ftp://ftp.chl.chalmers.se/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/
ftp://ftp.port80.se/fedora/core/$releasever/$basearch/os/

Man fÃ¥r även ändra i /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo för att fÃ¥ tillgÃ¥ng till en snabb uppdateringsserver, det känns lite rörigt detta… NÃ¥väl, efter ändring:

[updates]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Updates
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/updates/$releas
ever/$basearch/
#mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=updates-released-fc
$releasever&arch=$basearch
baseurl=ftp://ftp.port80.se/fedora/core//updates/$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

Nu har jag iallafall fått gjort uppdateringarna, så nu kan man börja använda systemet.

Är du intresserad av att läsa om vilka program som ligger med i FC6 så rekommenderar jag dig att läsa igenom FC6 Release Notes.